SÄÄSTLIKE SADEMEVEE LAHENDUSTE LOENG EESTI MAAÜLIKOOLIS

Eesti Maaülikooli avatud ülikool korraldas 5. juuni 2015 koolituse 

"SÄÄSTLIK SADEMEVEE SÜSTEEM"


Sihtrühm: keskkonnaspetsialistid, omavalitsused, planeerijad, projekteerijad, ehitusettevõtted.
Eesmärk: tutvustada säästliku sademevee süsteemi põhimõtteid ja lahenduste eeliseid.

 

Õpiväljund: koolitusel osalenu tunneb säästliku sademevee süsteemi põhimõtteid, lahenduste eeliseid, komponente. Oskab sademevee süsteemi planeerida ja neid lahendusi kaasata planeeringutesse.

 

Maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

 

Teemad:

Mis on säästlik sademevee süsteem?
Säästliku sademevee süsteemi põhimõtted
Säästliku sademevee lahenduste eelised
Säästliku sademevee süsteemi komponendid
Säästliku sademevee lahenduste kaasamine planeeringutesse
Säästliku sademevee süsteemi planeerimine
Milleks kohandada säästlikke sademevee süsteeme?

Õppejõud:  Gen Mandre, maastikuarhitekt, 4people OÜ